Connect with us

Pozdrav, koji sadržaj vas zanima?

alternativa.hr

Razno

HAKOM o 5G: Kod nas su počela testiranja, u Švicarskoj je 5G dostupan u 150 gradova

HAKOM o 5G

Portal Alternativa.hr već neko vrijeme aktivno prati informacije vezane za 5G mrežu. Iako je na internetu dostupna hrpa informacija o ovoj tehnologiji, teško je dobiti neke konkretne odgovore iz kojih je moguće stajati.

Odlučili smo neke odgovore potražiti od Hrvatske regulatorne agencije za tržišno natjecanje (HAKOM). Postavili smo im 5 pitanja, u nastavku donosimo skraćene odgovore na ta pitanja. Kompletne odgovore objavit ćemo na kraju članka.

Kolika je stvarna štetnost 5G mreže?

Imajući u vidu zaštitu zdravlja ljudi, 5G tehnologija nije bitno drugačija od ostalih tehnologija koje se već upotrebljavaju u istim frekvencijskim pojasevima za mreže pokretnih komunikacija.

Frekvencijski pojasevi koji će se prvo upotrebljavati za 5G su 700 MHz i 3.5 GHz koji su do sada upotrebljavani za TV (700 MHz) i nepokretni bežični pristup (3.5 GHz).

O utjecaju 5G na zdravlje ljudi Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je na sljedećoj poveznici objavila svoje stajalište te zaključuje da se, uz poštivanje postojećih međunarodnih preporuka za ograničenja razina elektromagnetskih polja, ne predviđa utjecaj na javno zdravlje.

Koja istraživanja je proveo HAKOM vezano za štetnost 5G mreže?

HAKOM-ova nadležnost je propisana Zakonom o elektroničkim komunikacijama, te se odnosi na upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i sukladno tome ne provodi istraživanja o štetnosti i utjecaju na ljudsko zdravlje.

U Republici Hrvatskoj je zaštita ljudi od EMP-a u nadležnosti Ministarstva zdravstva koje mjere zaštite propisuje Pravilnikom Ministarstva zdravstva.” – stoji u odgovoru, a portal Alternativa će slična očitovanja u skoroj budućnosti potražiti i od Ministarstva zdravstva.

Što je HAKOM napravio po pitanju informiranosti javnosti o 5G mreži?

S obzirom na sve veći interes javnosti u vezi implementacije 5G mreža broj upita oko baznih postaja je vrlo velik te HAKOM svakodnevno odgovora na upite građana te dodatno informira i educira zainteresirane i stručnu javnost iz drugih relevantnih područja važnih za postavljanje 5G baznih postaja. Nadalje, kako se bude bližilo komercijalno uvođenje 5G mreža, HAKOM će redovito izvješćivati javnost o projektu.

Također, HAKOM je na svojim internetskim stranicama proveo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, koji se odnose na 5G tehnologiju, a kako bi se dobilo mišljenje svih zainteresiranih o namjeri dodjele i buduće uporabe navedenog spektra. Javna rasprava je završila 20. siječnja 2020. te će se daljnji koraci u dodjeli radiofrekvencijskog spektra tek definirati. Stajališta HAKOM-a su dostupna na poveznici.

Kada u Hrvatskoj možemo očekivati 5G mrežu?

Dodjela radiofrekvencijskog spektra za 5G i komercijalno pružanje 5G usluga se očekuje u sljedećem razdoblju, što će pravovremeno biti objavljeno na HAKOM-ovim internetskim stranicama. Bitno je napomenuti da je dodjela navedenih pojaseva dio sveukupne EU politike koju je Republika Hrvatska dužna provoditi.

“U RH se trenutno vrše testiranja funkcionalnosti 5G tehnologije za koje su sva tri operatora pokretnih komunikacija na tržištu u RH zatražila privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a temeljem kojih nije dozvoljeno komercijalno pružanje usluga.”

Počela su prva testiranja 5G mreže u Hrvatskoj

HAKOM je privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3.6 GHz izdao za potrebe tehničkog ispitivanja 5G NR tehnologije na sljedećim područjima:

 • za područje Grada Zagreba uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL Franjo Tuđman
 • za područje Grada Osijeka
 • za područje Grada Rijeke
 • za područje Grada Splita
 • za područje otoka Krka
 • za područje Grada Dubrovnika,
 • za područje Grada Hvara,
 • za područje Grada Novalje,
 • za područje Grada Jastrebarskog
 • za područje Grada Raba
 • za područje Grada Bjelovara

Osijek će prvi uvesti koristiti 5G mrežu

Na sjednici Vlade RH, održanoj 23. siječnja 2020., donesen je zaključak kojim se Grad Osijek određuje prvim velikim gradom u Republici Hrvatskoj u kojem će se do 31. prosinca 2020. godine izgraditi 5G mreža i pustiti u komercijalni rad 5G usluge. U skladu s donesenim zaključkom Vlade RH, Osijek će biti prvi grad u RH koji će moći uživati nove funkcionalnosti 5G tehnologije.

Je li istina da je Švicarska zabranila uvođenje 5G mreže?

Prema dostupnim informacijama Švicarska nije zabranila uvođenje 5G mreže. Više informacija je moguće pronaći na internetskim stranicama švicarskog Federalnog ureda za okoliš, koji je prema kantonalnim vlastima uputio sljedeći dopis u kojem se prilikom procjene izloženosti elektromagnetskim poljima nalaže uporaba metodologije kao za konvencionalne antenske sustave.

Prema službenoj stranici Europske komisije u vezi 5G, u Švicarskoj je još u travnju 2019. operator Swisscom komercijalno nudio 5G uslugu na 102 lokacije u 54 grada, a operator Sunrise u više od 150 gradova.

Cijeli odgovor HAKOM-a

U nastavku teksta donosimo sva postavljena pitanja i cijeli odgovor koji nam je dostavio HAKOM, kojem se ovim putem zahvaljujemo na vrlo iscrpnom odgovoru.

1.) Kolika je stvarna štetnost 5G mreže? Postoji li problem velikog zračenja kod 5G mreže? Te, konačno, koji su temelji za takva Vaša razmišljanja?

HAKOM kao nadležno tijelo za elektroničke komunikacije u okviru svojih nadležnosti ne može govoriti o štetnosti utjecaja elektromagnetskog polja na ljudsko zdravlje. HAKOM izračunima i mjerenjima, gdje je to potrebno, osigurava da se propisane norme poštuju. U Republici Hrvatskoj zaštita ljudi od elektromagnetskih polja (dalje: EMP) u nadležnosti je Ministarstva zdravstva koje propisuje mjere zaštite Pravilnikom Ministarstva zdravstva. Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Parametar koji je bitan za učinak na ljudsko tijelo je ukupna razina EMP-a na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana navedenim Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Pravilnikom su utvrđena javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a odnosno baznih postaja. Područja povećane osjetljivosti su zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene za gore navedene objekte, prema urbanističkom planu. Postavljene bazne postaje ne smiju stvarati razine EMP-a koje prelaze vrijednosti utvrđene Pravilnikom. Propisane granične vrijednosti za javno područje u Republici Hrvatskoj se temelje na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi EMP-a (0 Hz – 300 GHz). Definiranjem područja povećane osjetljivosti Pravilnik Ministarstva zdravstva uveo je dodatno područje zaštite u odnosu na Preporuku Vijeća Europske unije za koje su propisane strože granične razine u odnosu na granične razine za javna područja, 2.5 puta strože za jakost električnog polja odnosno 6,25 puta strože za gustoću snage. Imajući u vidu zaštitu zdravlja ljudi, 5G tehnologija nije bitno drugačija od ostalih tehnologija koje se već upotrebljavaju u istim frekvencijskim pojasevima za mreže pokretnih komunikacija. U postupku provjere 5G baznih postaja primjenjuju se granične vrijednosti iz Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva) Ministarstva zdravstva, koje u obzir uzimaju kumulativnu razinu elektromagnetskih polja svih izvora na nekom području. Frekvencijski pojasevi koji će se prvo upotrebljavati za 5G su 700 MHz i 3.5 GHz koji su do sada upotrebljavani za TV (700 MHz) i nepokretni bežični pristup (3.5 GHz). Očekuje se da će u kasnijoj fazi 5G upotrebljavati i neka frekvencijska područja koja se dosada još nisu komercijalno upotrebljavala za mreže pokretnih komunikacija (npr. 26 GHz). Granične razine su za sva ta područja već propisane spomenutim pravilnikom. S obzirom na trenutno važeću regulativu, HAKOM će i dalje provoditi kontrolu u skladu s Pravilnikom Ministarstva zdravstva te će u slučaju promjene izmjene spomenutog Pravilnika prilagoditi svoje djelovanje. O utjecaju 5G na zdravlje ljudi Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je na sljedećoj poveznici objavila svoje stajalište https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health te zaključuje da se, uz poštivanje postojećih međunarodnih preporuka za ograničenja razina elektromagnetskih polja, ne predviđa utjecaj na javno zdravlje.

HAKOM, odgovor na prvo pitanje

2.)    Koja istraživanja je proveo HAKOM vezano za štetnost 5G mreže? Ima li u planu u budućnosti raditi takva istraživanja.

Na ovo pitanje odgovor smo u cijelosti citirali u članku.

3.)    Što je HAKOM napravio po pitanju informiranosti javnosti o 5G mreži? I ima li u planu napraviti još šta po tom pitanju?

S obzirom na sve veći interes javnosti u vezi implementacije 5G mreža broj upita oko baznih postaja je vrlo velik te HAKOM svakodnevno odgovora na upite građana te dodatno informira i educira zainteresirane i stručnu javnost iz drugih relevantnih područja važnih za postavljanje 5G baznih postaja. Nadalje, kako se bude bližilo komercijalno uvođenje 5G mreža, HAKOM će redovito izvješćivati javnost o projektu. Također, HAKOM je na svojim internetskim stranicama proveo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, koji se odnose na 5G tehnologiju, a kako bi se dobilo mišljenje svih zainteresiranih o namjeri dodjele i buduće uporabe navedenog spektra. Javna rasprava je završila 20. siječnja 2020. te će se daljnji koraci u dodjeli radiofrekvencijskog spektra tek definirati. Stajališta HAKOM-a su dostupna na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=10221.

HAKOM, odgovor na treće pitanje

4.) Postoje li neki planovi kada u Hrvatskoj možemo očekivati 5G mrežu, te u kojim će se sve gradovima prvo početi s implementacijom? Jesu li u Zagrebu postavljeni prve 5G antene?

Dodjela radiofrekvencijskog spektra za 5G i komercijalno pružanje 5G usluga se očekuje u sljedećem razdoblju, što će pravovremeno biti objavljeno na HAKOM-ovim internetskim stranicama. Bitno je napomenuti da je dodjela navedenih pojaseva dio sveukupne EU politike koju je Republika Hrvatska dužna provoditi. U RH se trenutno vrše testiranja funkcionalnosti 5G tehnologije za koje su sva tri operatora pokretnih komunikacija na tržištu u RH zatražila privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a temeljem kojih nije dozvoljeno komercijalno pružanje usluga. HAKOM je privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3.6 GHz izdao za potrebe tehničkog ispitivanja 5G NR tehnologije na sljedećim područjima:

za područje Grada Zagreba uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL Franjo Tuđman
za područje Grada Osijeka
za područje Grada Rijeke
za područje Grada Splita
za područje otoka Krka
za područje Grada Dubrovnika,
za područje Grada Hvara,
za područje Grada Novalje,
za područje Grada Jastrebarskog
za područje Grada Raba
za područje Grada Bjelovara

Na sjednici Vlade RH, održanoj 23. siječnja 2020., donesen je zaključak kojim se Grad Osijek određuje prvim velikim gradom u Republici Hrvatskoj u kojem će se do 31. prosinca 2020. godine izgraditi 5G mreža i pustiti u komercijalni rad 5G usluge. U skladu s donesenim zaključkom Vlade RH, Osijek će biti prvi grad u RH koji ćemoći uživati nove funkcionalnosti 5G tehnologije. Komercijalni rad mreža pokretnih komunikacija pete generacije bit će moguć tek nakon provedenog spomenutog postupka dodjele radiofrekvencijskog spektra, o čemu će HAKOM pravovremeno informirati javnost.

HAKOM, odgovor na četvrto pitanje

5.)    Konačno, je li istina da je Švicarska zabranila uvođenje 5G mreže? I u kakvoj je fazi 5G mreža kod njih? Pitanje postavljamo čisto zbog toga što se to najčešće koristi kao argument protiv uvoeđnja 5G mreže.

Prema dostupnim informacijama Švicarska nije zabranila uvođenje 5G mreže. Više informacija je moguće pronaći na internetskim stranicama švicarskog Federalnog ureda za okoliš (https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home.html) koji je prema kantonalnim vlastima uputio sljedeći dopis https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/en/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/informationen_adaptive_antennen_5g.pdf.download.pdf/Informationen_zu_adaptiven_Antennen_und_5G_2020_d.pdf u kojem se prilikom procjene izloženosti elektromagnetskim poljima nalaže uporaba metodologije kao za konvencionalne antenske sustave (metoda najgoreg slučaja – uz maksimalni promet s maksimalnom izračenom snagom), dok studije i standardi ne obuhvate i način procjene izloženosti kod uporabe aktivnih antenskih sustava.

Konvencionalni antenski sustavi tijekom vremena imaju stalnu prostornu raspodjelu zračenja, dok aktivni antenski sustavi mogu usmjeriti signal u smjeru korisnika ili mobilnih radio uređaja (oblikovanje snopa) i značajno smanjiti zračenje u ostalim smjerovima. Ovakve antene se u principu mogu koristiti za bilo koju tehnologiju (npr. 3G ili 4G), ali se njihova značajnija implementacija očekuje s 5G.

Prema https://5gobservatory.eu/market-developments/5g-services/ (službena stranica Europske komisije u vezi 5G), u Švicarskoj je još u travnju 2019. operator Swisscom komercijalno nudio 5G uslugu na 102 lokacije u 54 grada, a operator Sunrise u više od 150 gradova.

HAKOM, odgovor na peto pitanje

Provjerite još i ovo

Zdravlje i ljepota

Jetra je centar metabolizma svakog čovjeka i drugi po redu najveći unutarnji organ. Njena glavna funkcija je izmjena tvari u organizmu, što je čini...

Zdravlje i ljepota

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), komentirao je moguće scenarije oko koronavirusa u Hrvatskoj, ali i u svijetu. I pritom je...

Zdravlje i ljepota

Rivanol ili etakridni laktat je aromatično organsko jedinjenje bazirano na akridinu. Narandžasto-žute je boje i ima opor i jak miris. Rastvoren u vodi najčešće...

Zdravlje i ljepota

U posljednjih 6 dana zabilježeno je 21 novi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj, a od toga u jučerašnjem danu zabilježeno je njih 11. To je...