Koristimo kolačiće Za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Nastavkom pregleda stranice, prihvaćate uvjete i korištenje kolačića. Saznajte više

Slažem se

Alkemija kao duhovna transformacija

  • Petak, 11 Rujan 2015 10:51
  • Pročitano 2460 puta

Riječ alkemija dolazi od Al-Chem. Chem je bio egipatski naziv za crnu zemlju oko Nila i ujedno je bio naziv za Egipat te je alkemija zapravo naziv za Egipatsku umjetnost.

Piše: Maja Vodopija, astrohorus.com

Alkemija je najčešće nazivana Kraljevskom umjetnošću što ona zaista i je. Pojam kralja ovdje se koristi u kontekstu da čovjek postaje kralj samome sebi, dakle potpuni i neprikosnoveni vladar sebe što u konačnici znači biti i vladarem materijalnog svijeta. Jer, s obzirom da ono što je najdublje u nama jeste i ono što je najdalje od nas, kada zagospodarimo svojim unutarnjim svijetom, postajemo kraljevi u vanjskome svijetu.


Duhovna transformacija

prava alkemijaAlkemija je svima poznata kao znanost koja se bavi pretvaranjem metala u zlato u nekakvom alkemijskom labaratoriju. To je potpuno krivo razumijevanje alkemije koje je nažalost mnoge alkemičare koštalo života. Alkemija se bavi transformacijom odnosnom transmutacijom metala u zlato, no ovdje se radi o procesu koji se odvija unutar čovjeka. Cilj alkemičara je ostvariti Magnum Opus ili Veliko djelo. Alkemijska transformacija je suštinski duhovan proces kroz kojega čovjek transformira grube metale tj. niže elemente svoje ljudske prirode u zlato koje kao metal koji ne hrđa simbolizira uzvišenu, božansku i neuništivu tvar.

O alkemiji postoji puno knjiga, no većina njih prepuna je misterioznih crteža koje se tumače i godinama. Oni alkemičari koji su uspjeli ostvariti proces samorealizacije nisu bili skloni otkrivanju svoje tajne te su za sobom također ostavljali samo simboličke crteže i kriptirane poruke. No, danas se na tržištu ipak može naći kvalitetne literature, a također i razna predavanja na internetu. Bitno je razumjeti da se ovdje radi o procesu duhovnog rasta i razvoja koji i ne moramo nazivati alkemijskim procesom već procesom duhovnog rasta, procesom samorealizacije, putem ka prosvjetljenju i sl. Kako god proces zvali radi se o transformaciji materijalne u duhovnu energiju sa ciljem da se ostane živjeti u materijalnom tijelu na način da njime upravlja svijest, a ne nagoni i potrebe ljudskoga tijela.

Da bi se to ostvarilo potrebno je transformirati najmoćniju energiju koju imamo prilike iskusiti u ljudskim tijelima, a to je seksualna energija. Ona je suštinski materijalna energija koja izvire iz našeg nesvjesnog dijela osobnosti, a formirana je arhetipskim slikama koje nosimo upravo u svom nesvjesnom. Upravo zbog toga u alkemijskim spisima često puta ćemo naći simbole koji ukazuju na upotrebu seksualne energije, no ona je ovdje samo gorivo koje će nas dovesti do cilja, a nikako sama sebi cilj.


Pretvorba seksualne energije u božansku

transformacija seksualne energijeSeksualna energija kod većine ljudi postoji samo kao nagon za održavanjem vrste i zadovoljenjem potreba i nema nikakvu drugu funkciju. To je zato što je ta energija bazirana u našoj najnižoj korjenskoj čakri i ako nije aktivirana i transformirana u više oblike, ona će kao takva zauvijek postojati. Na žalost, na taj način čovjek nije ništa drugo do robom svojih nagona. Stoga je potrebno tu bazičnu, nesvjesnu energiju transformirati u svjesnu i uzvišeniju. Jednom kada je ta energija aktivirana buđenjem Kundalini energije (alkemiji simbolizirana kaducejom) i kada je usmjeravana ka višim centrima tj. višim čakrama na tijelu, ona se korak po korak transformira, da bi se u konačnici pretvorila u energiju čiste svijesti.

Jednom kada to čovjek postigne (iako zvuči lako, to je vrlo težak i dugotrajan proces), on postaje gospodarem svoje sveukupne energije, a samim time i gospodarem sebe samoga. Upravo zbog naglaska na tu seksualnu komponentu u alkemijskim spisima često nailazimo na pojam kralja i kraljice, koji simboliziraju princip seksualnog privlačenja kroz njihov pozitivan i negativan naboj. Cijeli proces odvija se pod vodstvom Merkura (Hermesa) koji je nevidljivi agent-duhovna vatra koja u raznim fazama procesa pokazuje različite aspekte svoje prirode. Njegov simbol je kaducej, odnosno dvije isprepletene zmije koje se penju uz štap.

Cijeli proces zapravo se bazira na ujedinjenju suprotnosti koje se nalaze u čovjeku, a to su muški i ženski aspekt ličnosti. Muški aspekt simboliziran je crvenim lavom, a označava mušku aktivnu i racionalnu prirodu koja je u alkemiji povezana sa sumporom. Ženski aspekt simboliziran je bijelim pelikanom koji označava pasivnu i emotivnu prirodu u alkemiji označenu sa soli. Tako imamo tri osnovna principa u alkemiji, a to su sumpor-vatra-sunce, sol-voda-ženski i živa-duh-neutralan. Ta tri principa su zapravo osnove na kojima je bazirano naše ljudsko iskustvo. Čak i najsitniji atom u sebi sadrži elektron, proton i neutron koji su pozitivnog, negativnog i neturalnog naboja.


Solve et coagula

solve et coagulaSuština alkemijskog procesa zapravo leži u tome da spojimo nespojivo. Voda i vatra se u prirodi ne mogu pomiješati (voda gasi vatru, vatra isparava vodu), no uz pomoć neutralnog agenta merkura koji je u odnosu i s jednim i s drugim elementom to je moguće. Da bi se te suprotnosti ujedinile potrebno ih je pročistiti upravo uz pomoć duhovne vatre koja je Merkur te stoga u alkemijskom procesu postoji mnogo faza pročišćenja. Cijeli proces transformacije odvija se unutar samoga čovjeka i to kroz svojevrsno razdvajanje od staroga ja i spajanje sa novim istinskim ja.

To sve ide uz jako puno pročišćenja na svim razinama. Odatle dolazi alkemijski izraz Solve et Coagula, što znači razdvojiti pa spojiti. Solve ili solutio se referira na uništavanje strukture na osnovne elemente, nakon čega se odvajaju oni bazirani na svijesti od onih baziranih na egu, a Coagula se odnosi na ponovno spajanje svjesnih elemenata muškog i ženskog. Tako sada imamo ujedinjenje muške i ženske energije pročišćene od ega i njegovih projekcija. Alkemijski proces je proces pročišćenja svih sedam razina postojanja fazu po fazu, korak po korak, sve dok nismo potpuno pročišćeni. Tih faza tj. operacija ima sedam i povezani su sa sedam planeta, odnosno razina postojanja.

Kako alkemičar prelazi iz faze u fazu, tako se Kundalini energija uspinje uz njegovu kralježnicu da bi se u krunskoj čakri ujedinila sa kozmičkom svijesti tj. Bogom. To ostvarenje tj. vjenčanje duha i duše zove se Unio Mystica. Alkemičar koji je u tome uspio sada je androgeno biće koje je jednako muško kao i žensko, jednako božansko kao i čovječje, potpuno uravnoteženoga duha, duše i tijela. On je tako izvršio svoje Veliko djelo, pronašao kamen mudraca, ostvario besmrtnost.

Sve je vrlo lijepo sažeto u alkemijskoj formuli V.I.T.R.I.O.L - Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem ili Posjetite unutrašnjost Zemlje i ispravljanjem ćete pronaći Kamen Mudraca!

Ocijeni sadržaj
(7 puta ocijenjeno)
Molim Vas prijavite se ako želite komentarati članak

Alternativa.hr je vaš portal u alternativu namijenjen informiranju javnosti, poticanju zdravog i pozitivnog življenja, zajedništvu i sreći. Čitajte, gledajte i dijelite sadržaje te doprinosite širenju kvalitetnih informacija i ideja svojim dobronamjernim komentarima i člancima :)

 

alternativa fb stranice  alternativa google plus stranice  alternativa youtube stream